En annan udda apparat. En Babyphone från 1960. En riktig radiogramofon i miniformat. Fullt fungerande och i mycket fint skick. Första modellen med FM.