Från vänster: Kapsch Super Star, Centrum 520 & Philips Turisimo. Fina representanter för 60-talets transistorapparater.